Lợi ích khi giao dịch tại KienlongBank

Ưu đãi phí giao dịch, GIẢM đến 60%

Ưu đãi phí giao dịch, GIẢM đến 60%

Đa dạng gói dịch vụ

Đa dạng gói dịch vụ

Miễn phí tư vấn

Miễn phí tư vấn

Thủ tục đơn giản

Thủ tục đơn giản

Thể lệ tham gia chương trình

Giảm 60% phí chuyển tiền quốc tế

 

 1. Thời gian ưu đãi: Đến 31/12/2022.

2. Đối tượng: Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa;

3. Sản phẩm áp dụng: Chuyển tiền quốc tế.

4. Khách hàng cá nhân: Chuyển tiền quốc tế (T/T) đi bằng điện Swift;

5. Khách hàng Doanh nghiệp: Chuyển tiền quốc tế (T/T) đi và đến;

6. Loại ngoại tệ: Tất cả các loại ngoại tệ KienlongBank niêm yết.

7. Phạm vi: Toàn hệ thống KienlongBank.

8. Ưu đãi: Ưu đãi Giảm phí dịch vụ chuyển tiền.

9. Khách hàng cá nhân: 

+ Mục đích học tập, mục đích khác: Giảm 30%

+ Mục đích trợ cấp thân nhân: Giảm 40%

+ Mục đích định cư, thừa kế, cho tặng…: Giảm 50%

10. Khách hàng doanh nghiệp: Khách hàng mua gói phí chuyển tiền quốc tế đi/đến được miễn phí chuyển/nhận tiền quốc tế với doanh số tối đa trong 18 tháng kể từ ngày kích hoạt gói phí

+ Gói IM20/EX20, doanh số tối đa 100.000 USD: Giảm 20%

+ Gói IM25/EX25, doanh số tối đa 200.000 USD: Giảm 25%

+ Gói IM30/EX30, doanh số tối đa 500.000 USD: Giảm 30%

+ Gói IM40/EX40, doanh số tối đa 1.000.000 USD: Giảm 40%

+ Gói IM45/EX45, doanh số tối đa 2.000.000 USD: Giảm 45%

+ Gói IM50/EX50, doanh số tối đa 5.000.000 USD: Giảm 50%

+ Gói IM60/EX60, doanh số tối đa 10.000.000 USD: Giảm 60%

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929

Giảm 60% phí chuyển tiền quốc tế

Tôi cần

* Tất cả thông tin bạn cung cấp, Kienlongbank cam kết bảo mật theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam.

Kienlongbank sẵn sàng hỗ trợ

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP