Du Xuân phát lộc cùng Kienlongbank và AIA

1. Thời gian tham gia:

  • Từ 04/10/2019 đến 05/01/2020

2. Đối tượng tham gia:

  • Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính và ít nhất 01 (một) sản phẩm bổ sung
  • Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của AIA thông qua ngân hàng Kiên Long
  • Ngày Công ty AIA phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại
  • Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm
  • Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian chương trình

3. Điều kiện và Giải thưởng:

  • Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm từ 20 triệu đồng trở lên, kèm 01 sản phẩm bổ sung sẽ nhận mã số dự thưởng tham gia quay số cuối chương trình.
  • Giải thưởng là 10 chuyến du lịch Singapore 3 ngày 2 đêm/Khách hàng.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP