GIẢM 50% PHÍ KHI MUA TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP TẠI QUẦY CỦA KIENLONGBANK

Khách hàng mua Tài khoản số đẹp có phí sàn tối thiểu từ 1.000.000đ tại quầy của KienlongBank

568 134 Chi nhánh/Phòng giao dịch của KienlongBank trên toàn quốc Tài khoản số đẹp KienlongBank 01/06/2024 - 30/06/2024

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2024 đến hết ngày 30/06/2024

Nội dung chương trình:

+ Giảm 50% (tối đa 1.000.000đ) trên phí bán khi mua tài khoản số đẹp có phí sàn tối thiểu từ 1.000.000đ tại quầy của KienlongBank

+ Áp dụng với 6 khách hàng cá nhân ưu tiên đầu tiên ở mỗi Chi nhánh/Phòng giao dịch

Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua Tài khoản số đẹp có phí sàn tối thiểu từ 1.000.000đ tại quầy của KienlongBank

Phạm vi áp dụng : 134 Chi nhánh/Phòng giao dịch của KienlongBank trên toàn quốc