Gửi Tiền Kiên Long - Nhận liền Lộc Tết

Điều kiện:

  • Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy 
  • Số tiền gửi từ 10 triệu VND, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Hình thức: 

  • Tặng lì xì may mắn

 6-ly-do-gui-tien-tai-kien-long-ctkm-tet-2020

Gửi tiết kiệm ngay tại Kienlongbank 

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP