Hạn mức biểu phí Thẻ ghi nợ KienlongBank

Hạn mức, biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa. Xem tại đây

Hạn mức biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ quốc tế. Xem tại đây