Kienlongbank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

1. Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp mới/hiện hữu có hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn:

  • Thanh toán tiền hàng nhập khẩu;
  • Phục vụ nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu (tài trợ xuất khẩu trước và sau giao hàng);

3. Loại tiền vay: VND, USD.

4. Thời hạn vay: Theo các quy định sản phẩm tương ứng nhưng không vượt quá 12 tháng.

5. Lãi suất cho vay ưu đãi:

  • Cố định 06 tháng đầu tiên: 7,0%/năm đối với khoản vay VND và 2,8%/năm đối với khoản vay USD;
  • Cố định 12 tháng đầu tiên: 7,5%/năm đối với khoản vay VND và 3,2%/năm đối với khoản vay USD;

6. Tổng hạn mức tín dụng: 500 tỷ VND.

7. Thời gian ưu đãi: Đến 31/12/2021 và/hoặc khi giải ngân hết quy mô chương trình ưu đãi và/hoặc chấm dứt trước hạn theo Thông báo của Kienlongbank.

8. Phạm vi: Toàn hệ thống Kienlongbank.

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP