Kienlongbank tài trợ Đại lý và Khách hàng mua máy nông nghiệp Yanmar

1. Đối tượng: 

  • Đại lý của Yanmar;
  • Khách hàng mua máy nông nghiệp từ Đại lý của Yanmar;

2. Ưu đãi:

2.1. Đại lý của Yanmar:

  • Giảm tối đa 1%/năm lãi vay.
  • Giảm 30% Phí giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán tại quầy.
  • Giảm 30% Phí bảo lãnh.

2.2. Khách hàng mua máy nông nghiệp từ Đại lý của Yanmar:

  • Giảm 1,5%/năm lãi vay trong vòng 6 tháng.

3. Thời gian ưu đãi: Đến 5/8/2023.

4. Phạm vi: Toàn hệ thống Kienlongbank.

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP