KIENLONGBANK VISA X SHOPEE – ƯU ĐÃI GIẢM ĐẾN 100K

Khách hàng sử dụng thanh toán thẻ tín dụng KienlongBank Visa

109 Thanh toán Online trên sàn Shopee Thẻ tín dụng KienlongBank Visa 01/04/2024 - 30/06/2024

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Thời gian áp dụng: 01/04/2021 – 30/06/2024

Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng KienlongBank Visa

Thể lệ chương trình:

 • Ưu đãi Khách hàng mới chỉ áp dụng với một số sản phẩm nhất định.
 • Ưu đãi Khách hàng hiện hữu (mỗi thứ 2) áp dụng cho các gian hàng chính hãng thuộc Shopee Mall (không áp dụng cho SIM, Ngành hàng Voucher – Dịch vụ, sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và đơn do người bán tự vận chuyển).
 • Ưu đãi Khách hàng hiện hữu (ngày đặc biệt) không áp dụng cho SIM, Ngành hàng Voucher – Dịch vụ, sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và đơn do người bán tự vận chuyển.
 • Trong Ưu đãi Khách hàng mới, mỗi thẻ và mỗi tài khoản được hưởng ưu đãi tối đa 01 lần/chương trình.
 • Trong Ưu đãi Khách hàng hiện hữu (mỗi thứ 2 và ngày đặc biệt), mỗi thẻ và mỗi tài khoản được hưởng ưu đãi tối đa 01 lần/tháng/chương trình.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian diễn ra hoặc khi hết số lượng ưu đãi tối đa dành cho chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước.
 • Không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi khác của Shopee.
 • Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc yêu cầu trả hàng/hoàn tiền vì bất cứ lý do gì.
 • Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Chương trình chỉ dành cho khách hàng mua lẻ. Chương trình không áp dụng cho các đơn hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm vào các Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc Chính sách của Shopee, hoặc không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu.
 • Điều khoản và điều kiện của chương trình có thể được điều chỉnh, thay đổi bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước.