Lướt thẻ Kienlongbank JCB, Săn deal, Rước “Táo”, Trọn hứng vi vu

1. Điều kiện tham gia:

• Thẻ phát hành mới, kích hoạt, sử dụng trong thời gian chương trình;

• Tổng doanh số thanh toán ≥ 10.000.000VND;

• Không phát sinh nợ quá hạn tại thời điểm kết thúc chương trình.

2. Thời gian: 25/6/2020 - 15/9/2020.

3. Sản phẩm: Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB.

4. Khuyến mại: Tặng quà cho TOP doanh số thanh toán thẻ.

5. Đối tượng: 

• Chủ thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB (thẻ chính).

• CBNV, CTV Kienlongbank và các công ty trực thuộc Kienlongbank không được tham gia.

6. Quà tặng:

• 01 Macbook Air 13, 256 GB 2019;

• 01 Iphone 11, 128 GB

• 01 Apple Watch 5, 40 mm (GPS);

• 01 Airpod 2;

• 20 Thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank JCB.

7. Nội dung chi tiết chương trình: Xem tại đây.

8. Điều kiện mở thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB: Xem tại đây

9. Chi tiết ưu đãi. Xem tại đây

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP