SMS Banking

SMS Banking là dịch vụ ngân hàng điện tử do KienlongBank cung cấp nhằm phục vụ khách hàng trong việc:

+ Nhận tin nhắn khi tài khoản biến động số dư;

+ Tra cứu lãi suất, tỷ giá, số dư tài khoản thanh toán…thông qua việc soạn tin nhắn theo cú pháp do KienlongBank quy định và gửi đến tổng đài nhắn tin của KienlongBank.