Lợi ích khi vay vốn tại KienlongBank

Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn

Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn

Thời hạn vay lên đến 12 tháng

Thời hạn vay lên đến 12 tháng

Hồ sơ đơn giản

Hồ sơ đơn giản

Ưu đãi lãi suất tối đa 2%/năm

Ưu đãi lãi suất tối đa 2%/năm

Thể lệ tham gia chương trình

Nông Nghiệp Nông Thôn Đón Xuân Cùng KienlongBank

 

+ Thời gian: từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 31/03/2023

+ Sản phẩm áp dụng: mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn (theo Sản phẩm cho vay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với khách hàng cá nhân-QĐ 2277)

+ Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân

+ Điều kiện tham gia: 

a. Đối với các khoản vay theo mục 6 còn dư nợ (HĐTD ký trước ngày hiệu lực của chương trình):

+ Giảm lãi suất cho vay tối đa 2%/năm (so với lãi suất cho vay hiện hành tại thời điểm điều chỉnh) trong thời gian 03 tháng đối với các khế ước nhận nợ có kỳ điều chỉnh lãi suất cho vay trong thời gian của chương trình.

+ Thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay, kỳ điều chỉnh gần nhất theo HĐTD.

+ Khách hàng không có nợ từ nhóm 2 trở lên tại thời điểm điều chỉnh tại KienlongBank và tổ chức tín dụng khác.

b. Đối với các khoản vay theo mục 6 - HĐTD ký trong thời gian của chương trình:

+ Giảm lãi suất cho vay tối đa 2%/năm (so với lãi suất cho vay hiện hành tại thời điểm giải ngân) trong thời gian 03 tháng đối với các khế ước nhận nợ giải ngân trong thời gian của Chương trình.

+ Thời điểm giảm lãi suất cho vay, kỳ đầu tiên theo HĐTD.

+ Khách hàng phải có kết quả chấm điểm xếp hạng tín dụng từ hạng A trở lên.

+ Khách hàng không có nợ từ nhóm 2 trở lên tại thời điểm xét cấp tín dụng tại KienlongBank và các tổ chức tín dụng khác.

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929.

 
Nông Nghiệp Nông Thôn Đón Xuân Cùng KienlongBank

Các gói vay tại KienlongBank đưa ra chính sách, điều kiện ưu đãi đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của bạn và gia đình

Tôi cần

* Tất cả thông tin bạn cung cấp, Kienlongbank cam kết bảo mật theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam.

lai-suat-hap-dan-kienlongbank-9.6

Kienlongbank sẵn sàng hỗ trợ

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP