[HẾT HẠN] Nông nghiệp nông thôn đón xuân 2023

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân

5112 CN/PGD thuộc hệ thống KienlongBank 19/12/2022 - 31/12/2024

LỢI ÍCH KHI VAY VỐN TẠI KIENLONGBANK

Ưu đãi lãi suất cho vay tối đa 2%/năm
Hồ sơ đơn giản
Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn
Thời hạn vay lên đến 12 tháng

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Thời gian chương trình: Từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 31/03/2023

Giảm lãi suất cho vay tối đa 2%/năm

Sản phẩm áp dụng và mục đích vay vốn: mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn (theo Sản phẩm cho vay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với khách hàng cá nhân-QĐ 2277)

a. Đối với các khoản vay theo mục 6 còn dư nợ (HĐTD ký trước ngày hiệu lực của chương trình):

– Giảm lãi suất cho vay tối đa 2%/năm (so với lãi suất cho vay hiện hành tại thời điểm điều chỉnh) trong thời gian 03 tháng đối với các khế ước nhận nợ có kỳ điều chỉnh lãi suất cho vay trong thời gian của chương trình.

– Thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay, kỳ điều chỉnh gần nhất theo HĐTD.

– Khách hàng không có nợ từ nhóm 2 trở lên tại thời điểm điều chỉnh tại KienlongBank và tổ chức tín dụng khác.

b. Đối với các khoản vay theo mục 6 – HĐTD ký trong thời gian của chương trình:

– Giảm lãi suất cho vay tối đa 2%/năm (so với lãi suất cho vay hiện hành tại thời điểm giải ngân) trong thời gian 03 tháng đối với các khế ước nhận nợ giải ngân trong thời gian của Chương trình.

– Thời điểm giảm lãi suất cho vay, kỳ đầu tiên theo HĐTD.

– Khách hàng phải có kết quả chấm điểm xếp hạng tín dụng từ hạng A trở lên.

– Khách hàng không có nợ từ nhóm 2 trở lên tại thời điểm xét cấp tín dụng tại KienlongBank và các tổ chức tín dụng khác.