Lợi ích khi mua bảo hiểm tại KienlongBank

Hưởng quyền lợi trọn đời

Hưởng quyền lợi trọn đời

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư

Nhận thưởng giá trị từ chương trình

Nhận thưởng giá trị từ chương trình

Linh hoạt thời hạn hợp đồng

Linh hoạt thời hạn hợp đồng

Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm

Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm

Thể lệ tham gia chương trình

Quà gắn kết – Tết an vui

 

1. Thời gian: Đến 31/03/2022

2. Sản phẩm áp dụng: Bảo hiểm AIA.

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA thông qua KienlongBank.

4. Điều kiện tham gia: 

+ Phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (NFYP) từ 10 triệu đồng trở lên và hợp đồng bảo hiểm có ít nhất 02 sản phẩm bổ sung;

+ Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải được phát hành trong thời gian quy định của chương trình;

+ Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm;

+ Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian chương trình và tại thời điểm trao thưởng.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng Voucher mua hàng.

6. Quà tặng:

+ 10 triệu đồng ≤ NFYP < 15 triệu đồng: Nhận 01 phiếu mua hàng, trị giá 200.000 VND.

+ 15 triệu đồng ≤ NFYP < 25 triệu đồng: Nhận 01 phiếu mua hàng, trị giá 600.000 VND.

+ 25 triệu đồng ≤ NFYP < 50 triệu đồng: Nhận 01 phiếu mua hàng, trị giá 1.200.000 VND.

+ 50 triệu đồng ≤ NFYP: Nhận 01 phiếu mua hàng, trị giá 2.000.000 VND.

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929.

Quà gắn kết – Tết an vui

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tôi cần

* Tất cả thông tin bạn cung cấp, Kienlongbank cam kết bảo mật theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam.

Kienlongbank sẵn sàng hỗ trợ

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP