Quà gắn kết – Tết an vui

Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA thông qua KienlongBank

5224 CN/PGD thuộc hệ thống KienlongBank

LỢI ÍCH KHI MUA BẢO HIỂM TẠI KIENLONGBANK

Hưởng quyền lợi trọn đời
Hưởng lãi từ kết quả đầu tư
Linh hoạt thời hạn hợp đồng
Nhận thưởng giá trị từ chương trình
Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Điều kiện tham gia:

+ Phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (NFYP) từ 10 triệu đồng trở lên và hợp đồng bảo hiểm có ít nhất 02 sản phẩm bổ sung;

+ Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải được phát hành trong thời gian quy định của chương trình;

+ Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm;

+ Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian chương trình và tại thời điểm trao thưởng.

Hình thức khuyến mại: Tặng Voucher mua hàng.

Quà tặng:

+ 10 triệu đồng ≤ NFYP < 15 triệu đồng: Nhận 01 phiếu mua hàng, trị giá 200.000 VND.

+ 15 triệu đồng ≤ NFYP < 25 triệu đồng: Nhận 01 phiếu mua hàng, trị giá 600.000 VND.

+ 25 triệu đồng ≤ NFYP < 50 triệu đồng: Nhận 01 phiếu mua hàng, trị giá 1.200.000 VND.

+ 50 triệu đồng ≤ NFYP: Nhận 01 phiếu mua hàng, trị giá 2.000.000 VND.

CTKM-BHNT-Quy-I-2022-Qua-gan-ket-Tet-an-vui