Sinh nhật rộn ràng – Nhận ngay quà tặng

Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA thông qua KienlongBank

5200 CN/PGD thuộc hệ thống KienlongBank 09/02/2023 - 28/02/2023

LỢI ÍCH KHI MUA BẢO HIỂM TẠI KIENLONGBANK

Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm
Cơ hội nhận thưởng giá trị từ chương trình khuyến mại
Linh hoạt thời hạn hợp đồng
Hưởng lãi từ kết quả đầu tư
Hưởng quyền lợi trọn đời

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Điều kiện tham gia:

Phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (NFYP) từ 10 triệu đồng trở lên và hợp đồng bảo hiểm có ít nhất 02 sản phẩm bổ sung;

Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải được phát hành trong thời gian quy định của chương trình;

Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm;

Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian chương trình và tại thời điểm trao thưởng.

Hình thức khuyến mại: Tặng phiếu mua hàng.

Quà tặng:
+ NFYP từ 10 đến dưới 15 triệu đồng, nhận được 01 phiếu mua hàng, trị giá 200.000 VND.
+ NFYP từ 15 đến dưới 25 triệu đồng, nhận được 01 phiếu mua hàng, trị giá 500.000 VND.
+ NFYP từ 25 đến dưới 35 triệu đồng, nhận được 01 phiếu mua hàng, trị giá 1.000.000 VND.
+ NFYP từ 35 đến dưới 50 triệu đồng, nhận được 01 phiếu mua hàng, trị giá 1.500.000 VND.
+ NFYP từ 50 triệu đồng, nhận được 01 phiếu mua hàng, trị giá 2.000.000 VND.

CTKM-BHNT-Quy-IV-Sinh-nhat-Kienlongbank