Thanh toán quốc tế – Ưu đãi cực mê

Khách hàng đăng ký các gói phí dịch vụ thanh toán Quốc tế nhất định

97 Toàn quốc Khách hàng doanh nghiệp 01/06/2024 - 31/12/2024

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

+ Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp

+ Địa điểm áp dụng: Toàn quốc

+ Thời gian: Từ nay tới 31/12/2024

+ Mô tả chương trình:

  • Khách hàng đăng ký các gói phí dịch vụ thanh toán Quốc tế nhất định sẽ nhận được ưu đãi giảm từ 10% – 60% so với biểu phí dịch vụ hiện hành.
  • Riêng đối với những doanh nghiệp nhập khẩu, KienlongBank cũng miễn phí 10 giao dịch chuyển tiền quốc tế (đối với khách hàng mới) và 5 giao dịch chuyển tiền quốc tế (đối với khách hàng hiện hữu) đi bằng điện đầu tiên. Đối với những khách hàng xuất khẩu khi mua gói phí ưu đãi sẽ được miễn phí nhận chuyển tiền đến bằng điện trong thời hạn của gói phí.