TIỀN GỬI THANH TOÁN

Tiền gửi Thanh toán là tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại Kienlongbank với mục đích gửi, giữ tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng bằng tiền mặt và các phương tiên thanh toán không dùng tiền mặt.