Lợi ích khi giao dịch tại KienlongBank

Ưu đãi hấp dẫn –  Cộng thêm lãi suất

Ưu đãi hấp dẫn – Cộng thêm lãi suất

Bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi

An tâm, bảo mật

An tâm, bảo mật

Dễ dàng tra cứu thông tin

Dễ dàng tra cứu thông tin

Thể lệ tham gia chương trình

Tiết kiệm An Phúc

 

1. Thời gian: Từ 22/03/2021.

2. Sản phẩm: Sản phẩm tiết kiệm và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHNT). 

3. Phạm vi: Toàn hệ thống Kienlongbank.

4. Hình thức: Cộng thêm lãi suất tiết kiệm ưu đãi cho Khách hàng khi tham gia BHNT tại Kienlongbank.

5. Mức ưu đãi: 

  • Ưu đãi 1: Cộng thêm 0,05%/năm lãi suất tiết kiệm, áp dụng Phí bảo hiểm ≥10 triệu đồng;
  • Ưu đãi 2: Cộng thêm 0,07%/năm lãi suất tiết kiệm, áp dụng Phí bảo hiểm ≥12 triệu đồng;
  • Ưu đãi 3: Cộng thêm 0,1%/năm lãi suất tiết kiệm, áp dụng Phí bảo hiểm ≥15 triệu đồng;

4. Đối tượng: Khách hàng cá nhân.

5. Điều kiện:

  • Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên;
  • Số tiền gửi tối đa 10 tỷ đồng/01 thẻ tiết kiệm/01 hợp đồng BHNT. 

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929.

Tiết kiệm An Phúc

Các sản phẩm KienlongBank được thiết kế đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của bạn và gia đình

Tôi cần

* Tất cả thông tin bạn cung cấp, Kienlongbank cam kết bảo mật theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam.

Kienlongbank sẵn sàng hỗ trợ

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP