Tiết kiệm An Phúc

1. Thời gian: Từ 22/03/2021.

2. Sản phẩm: Sản phẩm tiết kiệm và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHNT). 

3. Phạm vi: Toàn hệ thống Kienlongbank.

4. Hình thức: Cộng thêm lãi suất tiết kiệm ưu đãi cho Khách hàng khi tham gia BHNT tại Kienlongbank.

5. Mức ưu đãi: 

  • Ưu đãi 1: Cộng thêm 0,05%/năm lãi suất tiết kiệm, áp dụng Phí bảo hiểm ≥10 triệu đồng;
  • Ưu đãi 2: Cộng thêm 0,07%/năm lãi suất tiết kiệm, áp dụng Phí bảo hiểm ≥12 triệu đồng;
  • Ưu đãi 3: Cộng thêm 0,1%/năm lãi suất tiết kiệm, áp dụng Phí bảo hiểm ≥15 triệu đồng;

4. Đối tượng: Khách hàng cá nhân.

5. Điều kiện:

  • Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên;
  • Số tiền gửi tối đa 10 tỷ đồng/01 thẻ tiết kiệm/01 hợp đồng BHNT. 

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP