TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN

Tiết kiệm Trực tuyến là loại hình tiền gửi được thực hiện qua dịch vụ Ngân hàng điện tử của KienlongBank (Khách hàng không cần đến giao dịch trực tiếp tại quầy).