Lợi ích khi vay vốn tại KienlongBank

Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn

Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn

Hồ sơ vay đơn giản

Hồ sơ vay đơn giản

Thế chấp đa dạng

Thế chấp đa dạng

Hạn mức cao

Hạn mức cao

Chương trình ưu đãi vay vốn

TRỢ LƯC SẢN XUẤT – THÚC ĐẨY KINH DOANH

 

1. Đối tượng: khách hàng cá nhân

2. Ưu đãi lãi suất: 

  • Ưu đãi ngắn hạn: chỉ từ 7,5%/năm
  • Ưu đãi trung, dài hạn: chỉ từ 7,8%/năm

3. Khoản vay: 

  • Ngắn hạn: tối thiểu 50 triệu đồng
  • Trung, dài hạn: tối thiểu 100 triệu đồng

4. Mục đích vay: vay vốn lưu động, vay mua sắm tài sản cố định phục vụ SX-KD, vay SX-KD trả góp.

5. Tổng giá trị gói tín dụng: Không giới hạn.

6. Thời gian ưu đãi: Đến 31/03/2021

7. Phạm vi: Toàn hệ thống Kienlongbank.

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929

TRỢ LƯC SẢN XUẤT – THÚC ĐẨY KINH DOANH

Các gói vay tại KienlongBank đưa ra chính sách, điều kiện ưu đãi đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của bạn và gia đình

Tôi cần

* Tất cả thông tin bạn cung cấp, Kienlongbank cam kết bảo mật theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam.

lai-suat-hap-dan-kienlongbank-9.6

Kienlongbank sẵn sàng hỗ trợ

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP