Ưu đãi dành cho khách hàng mua bảo hiểm tại Kienlongbank

Kienlongbank kết hợp với Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA, triển khai chương trình khuyến mãi sử dụng hợp đồng điện tử dành cho khách hàng tại Kienlongbank.

Thời gian triển khai:

- Đợt 1: 01-31/08/2019

- Đợt 2: 01-30/09/2019

Điều kiện tham gia: 

Khách hàng đồng ý với mục F trong Mẫu Đăng kí tham gia bảo hiểm (đăng kí sử dụng tính năng Hợp đồng điện tử và giao dịch trực tuyến)

Quà tặng:

Áo đi mưa cao cấp / hợp đồng hợp lệ

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP