Ưu đãi, giảm giá đến 50% tại nhiều điểm mua sắm, ăn uống, du lịch...

Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM trên toàn quốc

Miễn phí phát hành & Miễn phí thường niên năm đầu

Thủ tục mở thẻ nhanh chóng

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.

TOP