VUI ĐÓN HÈ SANG – RINH NGÀN QUÀ TẶNG

Khách hàng cá nhân gửi tiền tại KienlongBank

51 Toàn quốc 20/06/2024 - 20/07/2024

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Khách hàng cá nhân gửi tiền tại KienlongBank

Chi tiết ưu đãi:

  • Địa điểm áp dụng: Toàn quốc
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn bằng VND tại quầy giao dịch (bao gồm gửi mới và tái tục) thoả mãn mức tiền gửi và kỳ hạn theo thể lệ chương trình.
  • Thời gian: Từ ngày 20/06/2024 cho đến hết ngày 20/07/2024
  • Thể lệ chương trình:

Khách hàng gửi tiền (bao gồm gửi mới và tái tục) thỏa mãn điều kiện sẽ nhận được quà tặng tương ứng như sau:

  • Khách hàng gửi tiền từ 200 triệu VND đến dưới 500 triệu VND nhận ngay quà tặng là Áo đi mưa. Số lượng 5000 cái áo mưa.
  • Khách hàng gửi tiền từ 500 triệu VND đến dưới 01 tỷ VND nhận ngay quà tặng là Mũ bảo hiểm. Số lượng 2000 cái mũ bảo hiểm.
  • Khách hàng gửi tiền từ 01 tỷ VND đến dưới 3 tỷ VND nhận ngay quà tặng là Dù đi mưa. Số lượng 2000 cái dù.
  • Khách hàng gửi tiền từ 3 tỷ VND trở lên nhận ngay quà tặng là Vali du lịch. Số lượng 500 cái vali.

Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 quà tặng trong thời gian triển khai chương trình.