KienlongBank chung tay cùng khách hàng vượt qua Covid-19

Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp có KUNN hiện hữu hoặc đến kỳ điều chỉnh lãi suất.

4516 CN/PGD thuộc hệ thống KienlongBank

LỢI ÍCH KHI VAY VỐN TẠI KIENLONGBANK

Hồ sơ đơn giản
Hạn mức cao
Lãi suất cạnh tranh
Nhiều ưu đãi hấp dẫn

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Thời gian chương trình: Đến 04/02/2022

Giảm 1%/năm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng của Covid-19

Ưu đãi: Giảm 1%/năm lãi suất vay vốn đang áp dụng đối với từng KUNN/Khoản vay (tối đa 30 ngày).